Novosti | Obavijesti

Upis djece u dječje jaslice i vrtić za 2024./2025.
13 tra, 2024

Na temelju članka 1.a Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07, 94/13., 98/19, 57/22 i101/23), te Odluke o provođenju upisa djece u Dječji vrtić Skradin Upravnog vijeća KLASA: 601-01/24-01/01, URBROJ: 2182-3-1-24-01 od 11.04.2024. godine, Dječji vrtić Skradin oglašava

JAVNU OBJAVU ZA UPIS

djece u dječje jaslice i vrtić za 2024./2025. pedagošku godinu za sljedeće vrste programa:

 • redoviti 10- satni program za JASLICE i VRTIĆ za djecu od navršene jedne godine do
  polaska u školu

 • besplatni program predškole – 250 sati godišnje – organizacija ovisi o potrebama
  roditelja i mogućnostima ustanove

 

UPISI TRAJU OD PONEDJELJKA 15.04.2024. DO ČETVRTKA 25.04.2024. GODINE.

OBVEZNA DOKUMENTACIJA:

 • Zahtjev za upis djeteta u vrtić – preuzeti u Vrtiću ili sa web stranice www.dv-skradin.hr
 • Rodni list djeteta (preslika)
 • Uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja, dijete i ostalu malodobnu djecu (uvjerenje ne smije biti starije od 6 mjeseci),
 • Liječnička svjedodžba (ne smije biti starija od mjesec dana)
 • Preslika kartona procijepljenosti djeteta (ne smije biti starija od mjesec dana)
 • Obrazac za inicijalni razgovor – preuzeti u Vrtiću ili sa web stranice www.dv-skradin.hr

  DOKUMENTI KOJIMA RODITELJI ILI SKRBNICI DOKAZUJU PRAVO PREDNOSTI PRI UPISU:

  1. Za dijete invalida Domovinskog rata – rješenje o statusu invalida Domovinskog rata,
  2. Potvrdu mirovinskog osiguranja o radnom odnosu za zaposlene roditelje (izdaje HZZMO)
  3. Za dijete koje živi samo s jednim, samohranim roditeljem – potvrdu mirovinskog osiguranja o radnom odnosu (izdaje HZZMO ispostava Vodice), dokaz o samohranosti: smrtni list za preminulog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju roditelja
  4. Za dijete iz obitelji s dvoje i više malodobne djece – rodni list za svako dijete,
  5. Za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe – relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i status djeteta,
  6. Za dijete s teškoćama u razvoju – nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju,
  7. Za djecu u udomiteljskim obiteljima – sudsku odluku i rješenje Centra za socijalnu skrb o smještaju djeteta.
  8. Rješenje o sufinanciranju boravka djeteta druge jedinice lokalne samouprave za dijete koje zajedno s roditeljima živi izvan područja grada Skradina

  INICIJALNI RAZGOVORI provoditi će se od 6. – 14. svibnja 2024. godine
  O terminu inicijalnog razgovora će Vas obavijestiti stručni suradnik.

  JAVNA OBJAVA PRIMLJENE DJECE biti će na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Skradin 21. svibnja 2024. godine.

  Na rješenje roditelji se mogu žaliti u žalbenom roku od 22. svibnja do 5. lipnja 2024. godine.

  ŽALBE S UPISNOM DOKUMENTACIJOM predaju se u Upravu DV Skradin, Put križa 1A, 22222 Skradin.

  Rješavanje žalbi po upisu biti će 11. lipnja 2024. godine.

  ROK ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA ZA NOVOUPISANU DJECU TRAJE OD 17. do 21. lipnja 2024. godine.

  Ostale objave