Natječaji | Novosti

Natječaj za prijem radnika na radno mjesto – ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE
23 lis, 2023

1 izvršitelj (m/ž) za rad u Dječjem vrtiću Skradin, na određeno puno radno vrijeme, zamjena za vrijeme bolovanja i do povratka na rad odsutne radnice
Uvjeti su: članak 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i to:
Poslove odgojitelja djece od navršenih šest mjeseci života do polaska u osnovnu školu može obavljati osoba koja je završila studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja, a koji može biti:

a) preddiplomski sveučilišni studij,
b) preddiplomski stručni studij,
c) studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima,
d) diplomski sveučilišni studij,
e) specijalistički diplomski stručni studij.

Zakašnjele prijave kao i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Skradin zadržava pravo poništavanja i ponovnog objavljivanja natječaja.
Natječaj je objavljen 23. listopada 2023. godine i važi do 31. listopada 2023. godine

Preuzimanje

Natječaj – zamjena za bolovanje

Ostale objave

Upis djece u dječje jaslice i vrtić za 2024./2025.

Na temelju članka 1.a Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07, 94/13., 98/19, 57/22 i101/23), te Odluke o provođenju upisa djece u Dječji vrtić Skradin Upravnog vijeća KLASA: 601-01/24-01/01, URBROJ: 2182-3-1-24-01 od 11.04.2024. godine, Dječji...