Novosti | Obavijesti

Upis djece u dječje jaslice i vrtić za 2023./2024.
6 tra, 2023

Na temelju članka 1.a Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07, 94/13., 98/19 i 57/22), te Odluke o raspisivanju natječaja za upis djece u Dječji vrtić Skradin Upravnog vijeća KLASA: 034-01/23-01/01, URBROJ: 2182/03-34-1-1-21-01 od 30.03.2023. godine, Dječji vrtić SKRADIN oglašava:

JAVNU OBJAVU ZA UPIS

djece u dječje jaslice i vrtić za 2023./2024. pedagošku godinu za sljedeće vrste programa:

 • redoviti 10- satni program za JASLICE i VRTIĆ za djecu od navršene jedne godine do polaska u školu

 • redoviti jutarnji 6 – satni program za djecu od treće godine do polaska u školu

 • besplatni program predškole – 250 sati godišnje – organizacija ovisi o potrebama roditelja i mogućnostima ustanove

 

UPISI TRAJU OD UTORKA 11.04.2023. DO PETKA 21.04.2023. GODINE.

 

OBVEZNA DOKUMENTACIJA:

 • Zahtjev za upis djeteta u vrtić – preuzeti u Vrtiću ili sa web stranice www.dv-skradin.hr
 • Rodni list djeteta (preslika)
 • Uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja, dijete i ostalu malodobnu djecu (uvjerenje ne smije biti starije od 6 mjeseci),
 • Liječnička svjedodžba (ne smije biti starija od mjesec dana)
 • Preslika kartona procijepljenosti djeteta (ne smije biti starija od mjesec dana)
 • Obrazac za inicijalni razgovor – preuzeti u Vrtiću ili sa web stranice www.dv-skradin.hr

  DOKUMENTI KOJIMA RODITELJI ILI SKRBNICI DOKAZUJU PRAVO PREDNOSTI PRI UPISU:

  1. Za dijete invalida Domovinskog rata – rješenje o statusu invalida Domovinskog rata,
  2. Za dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem – potvrdu mirovinskog osiguranja o radnom odnosu (izdaje HZZMO) , dokaz o skrbništvu (presuda)
  3. Za dijete koje živi samo s jednim, samohranim roditeljem – potvrdu mirovinskog osiguranja o  radnom odnosu (izdaje HZZMO), dokaz o samohranosti: smrtni list za preminulog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o  privremenom uzdržavanju roditelja
  4. Za dijete iz obitelji s dvoje i više malodobne djece – rodni list za svako dijete,
  5. Za dijete  koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe – relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i status djeteta,
  6. Za dijete s teškoćama u razvoju – nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja Centra za socijalnu skrb o  postojanju teškoće u razvoju,
  7. Za djecu u udomiteljskim obiteljima – sudsku odluku i rješenje Centra za socijalnu skrb o smještaju djeteta.
  8. Rješenje o sufinanciranju boravka djeteta druge jedinice lokalne samouprave za dijete koje zajedno s roditeljima živi izvan područja grada Skradina

  JAVNA OBJAVA PRIMLJENE DJECE biti će na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Skradin 22. svibnja 2023. godine.

  Na rješenje roditelji se mogu žaliti u žalbenom roku od 23. svibnja do 31. svibnja 2023. godine.

  ŽALBE S UPISNOM DOKUMENTACIJOM predaju se u Upravu DV Skradin, Put križa 1A, 22222 Skradin.

  Rješavanje žalbi po upisu biti će 6. lipnja 2023. godine.

  ROK ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA ZA NOVOUPISANU DJECU TRAJE OD 12. lipnja do 16. lipnja 2023. godine.

  Ostale objave