Novosti

Projekt “Sigurnije škole i vrtići”
13 tra, 2022

Dječji vrtić Skradin uključio se u projekt “Sigurnije škole i vrtići” u suradnji s Hrvatskim Crvenim križom. Cilj projekta je poboljšati znanje i ojačati kompetencije djece i odgojitelja za teme pripreme za izvanredne situacije, prve pomoći, psihosocijalne podrške i sigurnosti u vrtiću. U našem vrtiću odgojiteljice su provele različite aktivnosti s djecom kako bi ih se upoznalo s izvanrednim situacijama, kako reagirati u tom trenutku i zašto je to važno. Na razini cijelog vrtića provedena je vježba evakuacije koja je prošla uspješno. Važno je razumjeti važnost pripremljenosti za izvanredne situacije, naučiti pravilno postupati prije, za vrijeme i nakon izvanrednih situacija, savladati sigurnosne postupke i postupke pružanja prve pomoći koji će povećati razinu naše vlastite sigurnosti.

Hrvatski Crveni križ omogućuje odgojiteljima brojne materijale i konkretne aktivnosti koje mogu koristiti u svojem radu s djecom s ciljem podizanja razine informiranosti o važnim temama koje utječu na povećanje razine sigurnosti. Kao rezultat dobre prakse i rada s djecom u tom području, Dječji vrtić Skradin dobio je diplomu “NAŠ VRTIĆ JE SIGURAN!” koja mu je dodijeljena od strane Hrvatskog Crvenog križa.

Ostale objave

Upis djece u dječje jaslice i vrtić za 2024./2025.

Na temelju članka 1.a Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07, 94/13., 98/19, 57/22 i101/23), te Odluke o provođenju upisa djece u Dječji vrtić Skradin Upravnog vijeća KLASA: 601-01/24-01/01, URBROJ: 2182-3-1-24-01 od 11.04.2024. godine, Dječji...