Dječji vrtić Skradin uključio se u humanitarnu akciju prikupljanja sredstava za liječenje malene Kiare. Djeca su sudjelovala u izradi okvira za svoje fotografije koje su roditelji kupovali i pritom donirali novce za liječenje malene Kiare.

Osim toga, na inicijativu nekadašnjeg roditelja Darie Silov realizirana je suradnje te su djeca ukrašavala šibe za svetog Nikolu koje se nalaze u Dalmare centru Šibenik.

Zahvaljujemo svima na suradnji i nadamo se da će naša mala pomoć biti poticaj mnogima na sudjelovanje i pomaganje drugima.

Ostale objave

Upis djece u dječje jaslice i vrtić za 2024./2025.

Na temelju članka 1.a Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07, 94/13., 98/19, 57/22 i101/23), te Odluke o provođenju upisa djece u Dječji vrtić Skradin Upravnog vijeća KLASA: 601-01/24-01/01, URBROJ: 2182-3-1-24-01 od 11.04.2024. godine, Dječji...