Natječaji | Novosti

Natječaj za prijem radnika na radno mjesto – Odgojitelj/ica
23 kol, 2022

Na temelju članka. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22.), članka 46. Statuta Dječjeg vrtića Skradin i Odluke Upravnog vijeća od 22. kolovoza  2022. godine, Upravno vijeće, raspisuje

N A T J E Č A J
za prijem radnika na radno mjesto

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – 2 izvršitelja (m/ž) za rad u Dječjem vrtiću Skradin, na neodređeno puno radno vrijeme

Natječaj za 2 odgojitelja na neodređeno vrijeme

Ostale objave

Upis djece u dječje jaslice i vrtić za 2024./2025.

Na temelju članka 1.a Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07, 94/13., 98/19, 57/22 i101/23), te Odluke o provođenju upisa djece u Dječji vrtić Skradin Upravnog vijeća KLASA: 601-01/24-01/01, URBROJ: 2182-3-1-24-01 od 11.04.2024. godine, Dječji...